Code

VnDragonBlog - Blog chia sẽ kiến thức về lĩnh vực IT, các mã nguồn chất lượng.

Code dạng CV cá nhân khá bắt mắt, màu sắc trung hòa, nhẹ nhàng, hiển thị được cơ bản những yêu cầu cần có cho một CV.Demo ảnh: Tải xuống:DownloadNow(Code: Codepen - Sưu tầm)