Share code trang cá nhân (Personal Information) đẹp

0
1118

Code dạng CV cá nhân khá bắt mắt, màu sắc trung hòa, nhẹ nhàng, hiển thị được cơ bản những yêu cầu cần có cho một CV.

Demo ảnh:

Share code trang cá nhân- VnDragonBlog
Share code trang cá nhân- VnDragonBlog
Share code trang cá nhân- VnDragonBlog
Share code trang cá nhân- VnDragonBlog

Tải xuống:

(Code: Codepen – Sưu tầm)

Bình luận

comments